Neli Morawicka-Rudnicka (1914-1997)

"Obrazy Neli Morawickiej - w miarę upływu lat - są coraz bardziej osobistą wypowiedzią plastyczną. Nawet w tych obrazach, gdzie dostrzegamy echa zjawisk sztuki współczesnej czy inspiracje zaczerpnięte z "rekwizytorni" ekspresjonizmu, czy (...) tendencji surrealistycznych, nawet tam malarka robi to na własny rachunek, ryzykując, selekcjonując. (...)

I właśnie w tej prywatności malarstwa Neli Morawickiej-Rudnickiej, w jego bezpretensjonalności i pochyleniu nad przetrwaniem i przemijaniem - upatruję wartość tej sztuki. (...)

Czas upływa, ale szansa zatrzymania naszych olśnień, zamyśleń i nieraz naszej trwogi jaką daje malowanie stanowi nadal tajemnicę dla której warto żyć, szansę uniesienia swych spraw ponad zgiełk powszedniości. Z tej próby malarstwo Neli Morawickiej-Rudnickiej wychodzi zwycięsko, będąc równocześnie wartością dla oglądających."

- pisze Stanisław Rodziński w swoim artykule na łamach Tygodnika Powszechnego